Lastensuojelu


Pinnan lastensuojelun palvelut ovat laitoshuollon ulkopuolella toteutettavia tuki- ja ohjauspalveluita. Palvelunimikkeitä ovat mm. perhetyö, perheohjaus, ammatillinen tukihenkilötoiminta ja jälkihuolto.

Tuki- ja ohjaustyöskentelyssä perehdytään perheen taustoihin ja nykytilanteeseen, ja yhdessä etsitään sopivia keinoja tilanteen korjaamiseksi tai vakauttamiseksi. Perheet, lapset ja nuoret huomioidaan työskentelyssä kokonaisvaltaisesti; kaikki henkilökohtaiset ominaisuudet, kokemukset, tunteet ja tarpeet ovat merkityksellisiä.

Ratkaisukeskeiset työmenetelmät ovat tärkeässä osassa Pinnan tukityöskentelyssä. Psykososiaalisen tuen lisäksi kokonaisvaltaiseen työskentelyotteeseen kuuluu käytännön asioiden huomioiminen ja järjestäminen. Keskeinen elementti työskentelyssä on katseen suuntaaminen tulevaisuuteen.