Laatu ja henkilöstö


Pinnan työskentely perustuu hyväksyttyihin kasvatuksen ja kuntoutuksen teoreettisiin periaatteisiin, joita sovelletaan käytännön toimintaan. Pinnan laadukkaan työskentelyn takaa osaltaan jatkuva itsestä lähtevä laaduntarkkailu ja korkea ammatillinen vastuu laadukkaasta työstä. Työmenetelmät valitaan tapauskohtaisesti ja työskentelyssä vallitsee jatkuva herkkyys. Laadukkaan työskentelyn takaamiseksi omalta osaltaan Pinnan henkilöstön koulutustaso on korkea ja työkokemus vahva.