Laatu


Pinnan työskentely perustuu hyväksyttyihin kasvatuksen ja kuntoutuksen teoreettisiin periaatteisiin, joita sovelletaan käytännön toimintaan. Pinnan laadukkaan työskentelyn takaa osaltaan jatkuva itsestä lähtevä laaduntarkkailu ja korkea ammatillinen vastuu tehdä laadukasta työtä. Työmenetelmät valitaan tapauskohtaisesti ja työskentelyssä vallitsee jatkuva herkkyys. Laadukkaan työskentelyn takaamiseksi omalta osaltaan Pinnan henkilöstön koulutustaso ja työkokemus on vahva kaikkien työntekijöiden osalta.